Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Sadašnje mogućnosti luke

Reka Tisa je međudržavni vodni put na kojem važi međunarodni režim plovidbe na celoj dužini toka kroz Republiku Srbiju, tj. km 0 do km 164, što znači da je plovidba rekom Tisom slobodna i otvorena za brodove svih država bez obzira na zastavu broda. .

Ukinuta je Saglasnost za uplovljenje stranih plovila u Tisu i plaćanje pripadajućih taksi Ministarstvu Saobraćaja, a ne postoji ni obaveza upotrebe domaćeg gurača i domaćeg pilota.