Cookie Consent by Privacy Policies website
 

O nama

Davne 1973. godine, osnovano je i registrovano preduzeće Pristanište Potisje Senta sa osnovnom delatnošću prometa građevinskog materijala. Godine 1979 - te preduzeće zauzima svoj današnji strateško - geografski položaj na desnoj strani reke Tise na 121 - 123 km na ukupnoj površini od preko 20 hektara. Zbog svog izuzetnog položaja Pristanište Potisje Senta je odlukom Savezne Vlade proglašeno kao međunarodno pristanište.

Novi naziv: Luka Senta a.d. Senta, datira iz 2011.godine. Danas je luka definisana kao Akcionarsko društvo i predstavlja jedinu međunarodnu luku na reci Tisi. Na postojećih 8.900 m² skladišnog prostora dodato - dograđeno je još 9.360 m² čime se sa novim skladišnim kapacitetima od preko 18.000 m² u mnogome olakšalo i unapredilo poslovanje ovog modernog i savremenog robno - transportnog centra. Važno je napomenuti da ova strateška luka, kao robno - transportni centar, integriše rečni, železnički i drumski transport u funkciji multimodalnog transporta.

Osnovna delatnost

Luka poseduje javna i carinska skladišta zatvorenog i otvorenog tipa i obavlja promet građevinskog materijala. Takođe poseduje carinski terminal kako za drumska i železnička vozila tako i za sve vrste plovnih objekata. Bitno je napomenuti da su pretovarni kapaciteti luke zavidnih 1.500.000 tona različite robe. Pretovarni kapaciteti ogledaju se u izuzetnoj opremi koja se manifestuje kroz: