Складове

Пристанището Сента разполага с общо 18.260 m² закрити складови помещения, от които 1.290 m² представляват обществено митническо складово помещение. Освен закрити, компанията разполага с 20.000 m² открито складово помещение, от което 5.000 m² представлява митнически склад.

В складовото помещение на компанията може да се извършва поемане, складиране и издаване (предаване) на разни видове стока, които не изискват специални видове и условия за складиране В тази група стока се наброяват , между другите и жита, храна за животни (фураж), сухи цвеклови (репични) резанки и различна насипна стока т.е. стока в чували.

Също така се складират и TNG (течен нефтен газ) капацитет 1.000 m³ с устройства за преливане и транспорт.