Cookie Consent by Privacy Policies website
 

За нас

Още през 1973г. е създадено и регистрирано предприятие Пристанище Потисйе Сента със основна дейност оборот на строителен материал. През 1979-та година получава днешното стратегическо-географско положение на десния бряг на река Тиса на 121 - 123 км, на обща площ от над 20 хектара. Поради извънредното си положение Пристанището Потисйе Сента по Решение на Съюзното Правителство е обявено като международно пристанище.

Пристанището днес е дефинирано като акционерно дружество и представлява едно международно пристанище на река Тиса. Но вече разполагащо със складово помещение от 8.900 m² добавени са още 9.360 m² , и новите складови капацитети над 18.000 m² дейността на този модерен и съвременен стоков-транспортен център по много начини е облекчена и насърчена. Важно е да се подчертае, че това стратегическо пристанище, като стоков/транспортен център интегрира речен, железопътен и сухоземен транспорт с функция на мултимоделен транспорт.

Основна дейност

ÎПристанището разполага с обществени и митнически открити и закрити складове и извършва оборот на строителен материал. Също така, разполага с митнически терминал както за сухопътни така и за железопътни возила и за всички видове плавателни обекти. Важно е да се подчертае, че капацитета за претоварване на пристанището са завидните 1.500.000 тона различна стока.

Капацитетите за претоварване се показват в извънредно оборудване, манифестиращо се чрез: