Cookie Consent by Privacy Policies website
 

11.06.2024.g. održana je sednica skupštine akcionara-detalji se mogu pogledati u delu Skupština akcionara

11.06.2024.g. održana je sednica skupštine akcionara-detalji se mogu pogledati u delu Skupština akcionara

https://www.luka-senta.rs/skupstina-akcionara/izvestaj-sa-redovne-sednice-skupstine-akcionara-odrzane-dana-11062024/