Poziv akcionarima na redovnu sednicu skupštine akcionara zakazane za 15.06.2022..

Poziv akcionarima na redovnu sednicu skupštine akcionara zakazane za 15.06.2022..

https://www.luka-senta.rs/skupstina-akcionara/poziv-za-redovnu-sednicu-skupstine-akcionara-koja-ce-se-odrzati-dana-15062022g/