Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu (Odluka o isplati dividende)

Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu (Odluka o isplati dividende)