Realizovan železnički pretovar peletiranog repinog rezanca u količini od 765,09t u periodu: 01.-02.06.2016.g