Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Vanredna sednica skupštine akcionara Luke Senta a.d. Senta održana dana 23.12.2016.godine

Zapisnik sa Vanredne sednice skupštine akcionara održane 23.12.2016.g.

Izveštaj Komisije za glasanje sa Vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 23.12.2016.g

Zapisnik sa Vanredne godišnje skupštine akcionara održane dana 17.06.2016.g. 

Pregled Odluka sa Vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 23.12.2016.g

Dokaz o propisnom sazivanju vanredne sednice skupstine za 23.12.2016.g.

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici skupštine dana 23.12.2016.g.