Redovna sednica skupštine akcionara Luke Senta a.d. Senta održana dana 09.06.2017.