Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara Luke Senta a.d. za 21.06.2019.

Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara za 21.06.2019.

Zapisnik sa prethodne skupštine: 15-06-2018

Finansijski izveštaj za 2018.godinu sa Napomenom

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu

Izveštaj revizora za 2018 godinu

Predlog odluke o isplati naknade izvršnom direktoru

Predlog odluke o raspodeli dobiti

Punomoćje za glasanje

Formular za glasanje u odsustvu