Poziv na Redovnu sednicu Skupštine akcionara Luke Senta koja će se održati 09.06.2017.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara Luke Senta a.d. za 09.06.2017.

Zapisnik sa Vanredne skupštine akcionara održane 23.12.2016.g.

Finansijski izveštaji za 2016.godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016.godinu

Izveštaj revizora za 2016.godinu

Predlog odluke o pokriću gubitka

Punomoćje za glasanje na skupštini 09-06-2017

Formular za glasanje u odsustvu na skuptini 09-06-2017