Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Izveštaj sa Redovne sednice skupštine akcionara održane dana 21.06.2019.

Zapisnik sa održane redovne skupštine 21.06.2019.

Izveštaj Komisije za glasanje

Pregled odluka sa skupštine 21.06.2019.

Zapisnik sa prethodne skupštine

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018.godinu

Odluka o raspodeli dobiti iz 2018.g.

Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2018.godinu

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara

Usvojen godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu

Usvojen godišnji izveštaj društva za 2018.godinu

Dokaz o pozivanju sednice skupštine