Izveštaj sa redovne sednice skupštine akcionara održane 11.06.2021.g.

Zapisnik za redovne sednice održane 11.06.2021.

Izvestaj komisije za glasanje

Usvojen zapisnik sa prethodne redovne skupštine (19.06.2020.g.)

Pregled odluka

Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini 2021.g.

Usvojen godisnji izveštaj društva za 2020.godinu