02.-04.04.2018. g. realizovan je treći pretovar u plovila. Pretovareno je 3.797 t pšenice

U periodu 02.-04.04.2018. g. realizovan je treći  pretovar u plovila. Pretovareno je 3.797 t pšenice u konvoj Karin III sa dve barže.