26.-28.03.2018. g. realizovan drugi pretovar u plovila -pretovareno je 2.365 t pšenice

U periodu od 26.-28.03.2018. g. realizovan je drugi pretovar u plovila. Pretovareno je 2.365 t pšenice u konvoj: m/v Elvira sa jednom baržom.