Prvi pretovar žitarica u 2018.godini- 22.-24.03.2018. pretovareno je 2.624 t pšenice

U periodu od 22.-24.03.2018. realizovan je prvi pretovar žitarica u 2018.godini. Pretovareno je 2.624 t pšenice u konvoj: m/v Istok sa jednom baržom.