Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara koja će se održati dana 15.06.2018.godine

Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara koja će se održati 15.06.2018.g.

Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara - Redovna sednica održana 09.06.2017.g.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.godinu

Finansijski izvestaj za 2017 godinu sa Napomenama uz izvestaj

Izvestaj revizora za 2017.godinu

Predlog odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka

Formular za glasanje u odsustvu

Punomocje za skupstinu