Реализирани зареждане 1.800 t на царевица в Октомври 2019.