Реализирани зареждане 6.300 t на царевица в септември 2019.