Реализирани зареждане 2.600 t на рапица в Юли 2019.