Реализирани зареждане 2.600 t на царевица в юни 2019.