Реализирани зареждане 5.100 t на царевица в май 2019.