Реализирани зареждане 2.500 t на царевица в периода 16.-18. април 2019.

Реализирани зареждане 2.500 t на царевица в периода 16.-18. април 2019.