201 кораби бяха заредени в 2018: 161 кораби с чакъл и камъни (141,385 т), 32 кораби с зърно (34.980 тона) (пшеница, царевица, рапица) и 8 кораби с TNG 3.916тона