Реализирани зареждане 9.300 t на царевица в Януари 2019.