Реализирани зареждане 3.000 t на царевица в Февруари 2019.