Реализирани зареждане 3.000 t на царевица в март 2019.