Redovna sednica skupštine akcionara Luke Senta a.d. Senta održana dana 17.06.2016.