Cenovnik građevinskog materijala i vaganja

Naziv robeJed. mereMaloprodajna cenaVeleprodajna cenaPDV (20%)
Šljunak - prirodni m3 3.000,00 2.500,00 500,00
Frakcija I m3 3.190,00 2.658,33 531,67
Frakcija II m3 3.370,00 2.808,33 561,67
Frakcija III m3 3.370,00 2.808,33 561,67
Frakcija IV m3 2.875,00 2.395,83 479,17
Frakcija V m3 2.305,00 1.920,83 384,17
Pesak banatski m3 1.685,00 1.404,17 280,83
Tampon pesak m3 1.525,00  1.270,83 254,17
Tucanik   0-31,5 mm; 0-63 mm t 2.280,00 1.900,00 380,00
Tucanik 4-8 mm t 2.400,00 2.000,00 400,00
Tucanik 8-11 mm t 2.545,00 2.120,83 424,17
Tucanik 16-31,5 mm t 2.400,00 2.000,00 400,00
Tucanik 31,5-63 mm t 2.520,00 2.100,00 420,00
Cement t 18.950,00 15.791,67 3.158,33
MEŠAVINA FRAKCIJE ZA MB 30/3 m3 3.190,00 2.658,33 531,67
MEŠAVINA FRAKCIJE ZA MB 30/4 m3 3.110,00 2.591,67 518,33
DROBLJENI KAMEN m3 3.190,00 2.658,33 531,67
Vaganje                 kom    960,00    800,00 160,00

NAPOMENA: Cena je izražena u dinarima (RSD)

Primena cenovnika od 06.09.2022.g.
Primena cene vaganja od 01.12.2017.g.

Način plaćanja:

Isporuka:

Transportni troškovi:

Rabat: