Lista de preţuri a materialului de construcţii şi cântărirea

Denumirea mărfii U.M. Preţul cu amânuntul Preţul cu ridicata TVA
Pietriş m3 2.280,00 1.900,00 380,00
Fracţiunea I m3 2.250,00 1.875,00 375,00
Fracţiunea II m3 2.364,00 1.970,00 394,00
Fracţiunea III m3 2.364,00 1.970,00 394,00
Fracţiunea IV m3 2.016,00 1.680,00 336,00
Fracţiunea V m3 1.620,00 1.350,00 270,00
Nisip (din Banat) m3 1.320,00 1.100,00 220,00
Pietriş 0-31,5 t 2.076,00 1.730,00 346,00
Pietriş 0-63 t 2.076,00 1.730,00 346,00
Cement t 16.200,00 13.500,00 2.700,00
Cement „B“ (>2t) t 15.700,00 13.083,33 2.616,67
Cântărirea buc. 960,00 800,00 160,00

OBSERVAŢII: Preţul este exprimat în dinari