Cenovnik građevinskog materijala i vaganja

Naziv robeJed. mereMaloprodajna cenaVeleprodajna cenaPDV (20%)
Šljunak - prirodni m3 2.280,00 1.900,00 380,00
Frakcija I m3 2.250,00 1.875,00 375,00
Frakcija II m3 2.364,00 1.970,00 394,00
Frakcija III m3 2.364,00 1.970,00 394,00
Frakcija IV m3 2.016,00 1.680,00 336,00
Frakcija V m3 1.620,00 1.350,00 270,00
Pesak banatski m3 1.320,00 1.100,00 220,00
Pesak dunavski m3 1.620,00 1.350,00 270,00
Tampon pesak m3 1.164,00   970,00 194,00
Tucanik   0-31,5 mm t 2.076,00 1.730,00 346,00
Tucanik 0-63 mm t 2.076,00 1.730,00 346,00
Cement t 15.000,00 12.500,00 2.500,00
Cement "B" (>2t) t 14.500,00 12.083,33 2.416,67
Vaganje kom.     960,00      800,00    160,00

NAPOMENA: Cena je izražena u dinarima (RSD)

Primena cenovnika od 01.11.2018.g.
Primena cene vaganja od 01.12.2017.g.

Način plaćanja:

Isporuka:

Transportni troškovi:

Rabat: