Cenovnik građevinskog materijala i vaganja

Naziv robeJed. mereMaloprodajna cenaVeleprodajna cenaPDV (20%)
Šljunak - prirodni m3 2.160,00 1.800,00 360,00
Frakcija I m3 2.250,00 1.875,00 375,00
Frakcija II m3 2.250,00 1.875,00 375,00
Frakcija III m3 2.190,00 1.825,00 365,00
Frakcija IV m3 1.920,00 1.600,00 320,00
Frakcija V m3 1.500,00 1.250,00 250,00
Pesak banatski m3 1.250,00 1.041,67 208,33
Pesak dunavski m3 1.500,00 1.250,00 250,00
Tampon pesak m3 1.104,00   920,00 184,00
Tucanik   0-31,5 mm t 1.980,00 1.650,00 330,00
Tucanik 0-63 mm t 1.980,00 1.650,00 330,00
Cement t 15.000,00 12.500,00 2.500,00
Cement "B" (>2t) t 14.500,00 12.083,33 2.416,67
Vaganje kom.     960,00      800,00    160,00

NAPOMENA: Cena je izražena u dinarima (RSD)

Primena cenovnika od 03.09.2018.g.
Primena cene vaganja od 01.12.2017.g.

Način plaćanja:

Isporuka:

Transportni troškovi:

Rabat: