Реализирани зареждане:4.362,12 t на рапица в периода 21.06.-03.07.2018.

Реализирани зареждане:4.362,12 t на рапица в периода 21.06.-03.07.2018.