Ценоразпис на строителен материал и измерване

Наименование Е.М. дребно-продажбени цени продажбени цени на едро ДДС 20%
Чакъл m3 2.160,00 1.800,00 360,00
Фракция I m3 2.250,00 1.875,00 375,00
Фракция II m3 2.250,00 1.875,00 375,00
Фракция III m3 2.190,00 1.825,00 365,00
Фракция IV m3 1.920,00 1.600,00 320,00
Фракция V m3 1.500,00 1.250,00 250,00
Пясък m3 1.250,00 1.041,67 208,33
Дребен камък 0-31,5 mm t 1.980,00 1.650,00 330,00
Дребен камък 0-63 mm t 1.980,00 1.650,00 330,00
Цимент t 15.000,00 12.500,00 2.500,00
Цимент „B“ (>2t) t 14.500,00 12.083,33 2.416,67
Измерване бр. 960,00 800,00 160,00

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са показани в динари