Ценоразпис на строителен материал и измерване

Наименование Е.М. дребно-продажбени цени продажбени цени на едро ДДС 20%
Чакъл m3 2.280,00 1.900,00 380,00
Фракция I m3 2.250,00 1.875,00 375,00
Фракция II m3 2.364,00 1.970,00 394,00
Фракция III m3 2.364,00 1.970,00 394,00
Фракция IV m3 2.016,00 1.680,00 336,00
Фракция V m3 1.620,00 1.350,00 270,00
Пясък m3 1.320,00 1.100,00 220,00
Дребен камък 0-31,5 mm t 2.076,00 1.730,00 346,00
Дребен камък 0-63 mm t 2.076,00 1.730,00 346,00
Цимент t 16.200,00 13.500,00 2.700,00
Цимент „B“ (>2t) t 15.700,00 13.083,33 2.616,67
Измерване бр. 960,00 800,00 160,00

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са показани в динари